Oudercontact & rapporten

Communicatie tussen de ouders en leerkrachten is voor ons zeer belangrijk. Op deze pagina kan u de nodige info vinden over hoe wij dit in goede banen proberen leiden door middel van oudercontacten en rapporten.

Contactavond over de werking in de klas.
Donderdag 7 september 2023: kleuter + lager

Rapporten op regelmatige tijdsstippen voor het lager onderwijs en de kleuters:
27 oktober 2023: K3 t.e.m. L6
22 december 2023: K2 t.e.m. L6
29 maart 2024: K3 t.e.m. L6
25 juni 2024: K1 t.e.m. L6

Oudercontact met rapportbespreking:  (opgelet: leerkrachten kunnen individueel kiezen om hun oudercontact op te splitsen in 2 avonden)

Donderdag 26 oktober 2023: K1B t.e.m. L1 / L2 t.e.m. L6 op afspraak
Dinsdag 19 december 2023: L2 t.e.m.L6
Donderdag 28 maart 2024: K1A t.e.m. L6
Maandag 25 juni 2024: K1A t.e.m. L6: afhalen rapport/ mogelijkheid tot oudercontact

Voor inlichtingen kunnen jullie steeds terecht bij de leerkrachten. Gelieve deze contacten te leggen buiten de lesuren.

De directie kunnen jullie steeds spreken tijdens en na de schooluren of na afspraak.

Rapportering gebeurt via ontwikkelingsdoelen en diagnostische observaties. Deze doelen worden onderverdeeld in verschillende domeinen en de doelen zijn in opbouwende lijn doorheen de verschillende kleuterklassen.
Zo krijgt u als ouder per periode zicht waar in de klas wordt aan gewerkt.

Peuters: krijgen enkel een rapport in juni (overzichtje van het schooljaar)
K1: vanaf februari
K2: vanaf okt
K3:

 • Er worden 4 rapporten per schooljaar meegegeven.
 • Het rapport vermeldt de doelen waaraan in die periode is gewerkt.
 • Elk rapport bevat ook een afzonderlijk leefrapport.
 • 3x per jaar wordt een specifiek rapport voor lichamelijke opvoeding meegegeven, opgemaakt door de leerkracht lichamelijke opvoeding

Evalueren om te leren. Evaluatie maakt deel uit van het onderwijsleerproces en met de resultaten willen we de totale ontwikkeling van alle leerlingen alle kansen geven. Kwaliteitsvolle evaluatie is het afstemmen van onderwijs op de noden van alle leerlingen.

De rapportering gebeurt  4 x op een schooljaar:

 • Herfstrapport (voor de herfstvakantie)
 • Winterrapport (voor de kerstvakantie)
 • Lenterapport (voor de paasvakantie)
 • Zomerrapport (voor de grote vakantie)

Een rapport vertelt niet de hoeveelste een kind is. Het vertelt evenmin hoeveel punten het ‘waard’ is. Die dingen zeggen immers niet zo veel. Het rapport geeft een ‘beeld ‘ van het kind. Het vertelt hoe het kind zich ontplooit, hoe het omgaat met anderen, hoe het denkt, zich inzet, hoe het probeert, faalt en lukt. Het kind doet wat het kan, zoals u, zoals wij. Het hoeft niet perfect te zijn. Het mag zichzelf zijn. Dan zal het durven proberen en opnieuw beginnen, zoeken en uiteindelijk… lukken!

We kozen ervoor om op 2 manieren te beoordelen:

 • Met punten
  • Wiskunde
  • Nederlands: begrijpend lezen, schrijven
  • M&M / W&T : vanaf het derde leerjaar

  Een groen cijfer=  boven de verwachting!  Een zwart cijfer: = onder de verwachting.

 • Met symbolen: letters of duimen
  • Nederlands: spreken, gesprek, luisteren, handschriftontwikkeling
  • Frans: spreken, luisteren
  • M&M / W&T: enkel eerste en tweede leerjaar
  • MV: beeld, muziek, drama, beweging
  • Leren leren
  • ICT

Bij ieder rapport zit een apart leefrapport met zelfevaluatie door de leerlingen. De rapporten peilen naar alle doelen sociale vaardigheden en attitudes. In het onderste deel bevraagt de leerling zichzelf over hun eigen kunnen en talenten.

3x in het schooljaar wordt een specifiek rapport voor lichamelijke opvoeding meegegeven. Dit rapport wordt opgemaakt door de leerkracht lichamelijke opvoeding.