Nuttige downloads

Op deze pagina verzamelen we tal van nuttige documenten.
Neem gerust een kijkje op deze pagina en download de documenten die u nodig heeft.

Ons schoolreglement kan je hier downloaden.
De digitale versie kan je hier bekijken.

Lees ook het PPGO van het GO! Dit is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen. Het PPGO is een referentiekader waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het wezenlijk dat de leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes maken. Daaruit blijkt dat het GO! naast onderwijs ook de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt.

Hier kan je de infobrochure raadplegen.

Hier kan u de jaarkalender downloaden.

Hier kan u het meest recente menu downloaden.

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek kan u hier downloaden.

De resultaten van de bevraging omtrent huiswerk kan u hier downloaden.