Klaswerking

Op deze pagina leggen we kort de klaswerking uit. Hoe zit het met huiswerk? Hoe communiceren wij dagelijks met de ouders?

Uit het huiswerkbeleid Regenboog:
Huiswerk wordt functioneel aangeboden n.a.v. nieuwe leerstofgehelen of herhaling. Als school is het voor ons belangrijk dat het gaat om vaardigheden die in de klas werden aangeleerd en die verder gestimuleerd kunnen worden. Het huiswerk wordt op maandag ingeschreven en dit voor een hele week, zodat de kinderen ook zelfstandig kunnen plannen.

 • Leerlingen van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar krijgen op maandag en donderdag een half uurtje huiswerk mee. Die dagen is op school een half uur studie voorzien.
 • De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen hun opdrachten en lessen zoveel mogelijk voor een ganse week. Het is de bedoeling dat zij leren plannen.
 • Huiswerk is een taakje dat aangepast is aan het kind.
 • Huiswerk staat los van leren. Iedere dag kan gevraagd worden om te studeren, tafels te oefenen, te lezen, enz.

Enkele interessante links

Heen- en weerschriftje

 • Wij willen onze ouders heel nauw betrekken bij de gebeurtenissen in de klassen. Daarom vinden wij een goede communicatie heel belangrijk.
 • Dagelijks wordt een heen- en weerschriftje meegegeven tussen klas en huis. In dit schriftje wordt verteld wat zoal in de klas gebeurt en wat uw kleuter nodig heeft.
 • Daarnaast wordt melding gemaakt indien zich opmerkelijke feiten voordoen met uw kindje.
 • Dagelijks nalezen en antwoord geven in dit schriftje, maakt een vlotte samenwerking en communicatie tussen de leerkracht en de ouders mogelijk.

Schoolagenda

 • Op ‘De Regenboog’ wordt werk gemaakt van ‘’leren leren’’.
 • Plannen en organiseren komt ruimschoots aan bod in de klas.
 • Het is een belangrijke voorwaarde tot efficiënt studeren.
 • Wij doen er alles aan om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een succesvolle studietoekomst.
 • We vragen dat de ouders dagelijks de schoolagenda nazien en ondertekenen.
 • De schoolagenda is een studiebegeleider en vormt een belangrijke schakel in de samenwerking tussen de ouders en de school.