Lesuren & opvang2022-09-06T12:02:13+02:00

Lesuren & opvang

Kleuter- en lagere school

voormiddag 08u35 tot 11u45
namiddag 13u05 tot 15u25 (woensdagnamiddag is er vrijaf)
maandagnamiddag   13u05 tot 15u50

Toezicht

 • Tijdens de schooluren staan de leerlingen voortdurend onder toezicht.
 • Buiten de lesuren, is voor alle leerlingen de toegang tot de klaslokalen en gangen verboden, tenzij dit uitdrukkelijk door een personeelslid is toegestaan.

De opvang wordt ingericht door de gemeente Evergem.
Voor inlichtingen en betalingen kunnen jullie zich richten tot de verantwoordelijken.

 • ’s Morgens: vanaf 7u
 • ’s Namiddags: tot 18u

Vergoedingen:

Gelieve zich te wenden tot de verantwoordelijken of neem een kijkje op de website van de gemeente.

Betalende opvang wordt ingericht buiten de normale schooluren d.w.z. een kwartier voor en na de lessen.

Niet te betalen opvang:

 • van 8u20 tot 8u35
 • Maandag: van 15u50 tot 16u05
 • Andere dagen: van 15u25 tot 15u40

Vanaf oktober wordt de studie georganiseerd door de school op maandag en donderdag. Deze studie is bedoeld voor kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar, start een kwartier na het einde van de schooldag en duurt een half uur. Een leerkracht staat in voor de pedagogische begeleiding van uw kind. De kostprijs per studie bedraagt dezelfde als de kostprijs voor de naschoolse opvang.

 • 1ste kind: €1
 • 2de kind: €0,80
 • 3de kind: €0,60
 • 4de kind: €0,40
 • vanaf 5de kind: gratis

De veiligheid van onze kinderen is voor heel het team een heel belangrijk aandachtspunt.

Op hetzelfde ogenblik verlaten veel kinderen onze school en er zijn 2 uit elkaar gelegen uitgangspoorten.
Daarom kiezen we we voor een duidelijke organisatie die veiligheid, zekerheid en structuur moet bieden aan iedereen

Kleuters

Kleuters die opgehaald worden aan de poort van de Pastorijstraat:

 • worden door een leerkracht tot aan die poort gebracht.

Kleuters die opgehaald worden aan de poort van de Kroonstraat:

 • Personen die kleutertjes ophalen aan de kant van de Kroonstraat, wachten aan de keuken.
  Na het teken van de leerkracht van dienst gaan zij naar de juiste ophaalplaats:

  • Kleuters van K1+K2 wachten in de kleuterturnzaal
  • Kleuters van K3 wachten onder de overkapping van de speelplaats van K3

Lager

Bij het einde van de schooltijd brengen leerkrachten de leerlingen:

 • die te voet de school verlaten naar de poort van de Pastorij- of die van de Kroonstraat begeleid.
  De leerkracht begeleidt bij het oversteken van de straat.
 • die met de fiets naar huis rijden tot aan de poort van de Pastorij- of de Kroonstraat.
  De leerkracht begeleidt de leerlingen ook bij het oversteken van de straat.
 • kinderen van wie de ouder, grootouder,… niet aan de poort staat, altijd terug mee naar de opvang.
Go to Top