Schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:

 • drie leden verkozen door en uit het personeel;
 • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • drie leden verkozen door en uit de ouders;
 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

De schoolraad :

 • geeft advies aan de directeur inzake :
  • de algemene organisatie van de school;
  • de werving van leerlingen of cursisten;
  • de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
  • het schoolbudget;
  • het schoolwerkplan.
 • overlegt met de directeur inzake :
  • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
  • de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;
  • welzijn en veiligheid op de school;
  • het schoolreglement.

Huidige samenstelling:
Voorzitter: Ilse De Smet
Ondervoorzitter: Sofie Van Hyfte
Secretaris: Dorothee Baisieux

Evelien Van Hamme
Uyttendaele Ingrid
Lidy Van Driessche
Petra Pauwels
Lombaert Isabel