Leerlingenraad

De inbreng van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk.
Daarom heeft onze school een leerlingenparlement.

Afgevaardigden uit alle klassen vanaf het derde leerjaar, komen op regelmatige tijdstippen samen.
Zij leggen voorstellen vanuit de klasgroep voor.

Het leerlingenparlement werkt op deze manier mee aan goede werking van onze school.
Zij zorgden in het verleden reeds voor mooie initiatieven zoals kamperen op school, carnavalfuif, enz.

De verantwoordelijke is Dorothee Baisieux, tevens de zorgcoördinator van onze school.