Groen

Leerlingen die les volgen op De Regenboog genieten dagelijks van een mooie open en groene omgeving met voetbalveld en zelfs een eigen bos. De school beschikt ook over een moestuintje en er worden kippen gehouden.

Hiervan maken we graag gebruik door buiten les te geven, de natuur te ontdekken en er over te leren.

Uitdaging

Basisschool De Regenboog Ertvelde neemt veel initiatieven om de leerprocessen van onze leerlingen te verrijken. Heel belangrijk daarbij is dat we steeds een uitdaging zoeken voor elk kind. Zo prikkelen we de talenten van onze leerlingen, creëren we een brede leer- en leefomgeving en bevorderen we de ontwikkelingskansen bij elke individuele leerling.

Iedere leerling is uniek en wordt apart bekeken. We zijn er immers van overtuigd dat sterke belevingen leiden tot sterke leerlingen en scholen.

Het welbevinden staat hierbij voorop.

Innovatie

Stilstaan is achteruit gaan. Onderwijsinnovatie is dat het onderwijs voor leerlingen verbetert, met behulp van een nieuwe aanpak of technologie. We volgen de laatste nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsveld en maken deze schooleigen. Dit kan gaan van leermethodes tot werkvormen, maar ook van lesorganisatie tot schoolgebouw.

Zo staat er een volledige nieuwbouw gepland voor 2023-2024, ingericht volgens de laatste nieuwe technologieën en met vooral specifieke aandacht en inrichting voor de leerbehoeften van elk kind.

Welbevinden

Elk kind is apart en uniek. Elk kind heeft eigen talenten. Als school hebben wij daar oog voor . We maken er werk van om elk kind zich goed te doen voelen op De Regenboog .

Het welbevinden van onze leerlingen staat voorop. Dit is de basis en het begin van alles.

Differentiatie

We zetten in om met kleinere niveaugroepen binnen de klas of klasoverschrijdend intensief aan de slag te kunnen, zowel bij kleuter als lager. Hiervoor zetten we ook extra leerkrachten in.

Dit alles in functie van onze kinderen en hun specifieke leerbehoeften. Differentiatie is al jaren een automatisme bij ons, waar elke leerling zijn of haar voordeel uithaalt en het leerproces positief mee verder zet.

Aparte speelplaatsen

Er zijn aparte speelplaatsen per leeftijd. Daardoor zijn de groepen kleiner en verlopen de speeltijden rustig.

Verse keuken

De Regenboog is nog één van de weinige scholen met een keuken waar alles vers bereid wordt. Dagelijks verwennen twee kokkinnen de kinderen met evenwichtige en gezonde voeding. Alle leerlingen mogen hun buikje rond eten.

We stellen zelf een evenwichtige menu samen met variatie en voor elk wat wils.

Dat we een waterschool zijn, sluit daar ook mooi op aan.