Inschrijvingen & Instapdata

Voor onze school, die deel uitmaakt van scholengroep Meetjesland GO! Basisonderwijs,
geldt de onderstaande basis regel voor inschrijvingen:

Wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats.

Er zijn echter een aantal groepen die voorrang krijgen.
De leerlingen uit deze groepen mogen eerder inschrijven dan de anderen.

Wie krijgt voorrang bij inschrijving?

 • De kinderen die één of meerdere broertjes en/of zusjes op school hebben, krijgen recht op voorrang bij inschrijving.
 • Kinderen van onderwijzend en ondersteunend personeel van de school kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 10 februari 2020 tot en met vrijdag 14 februari 2020.

Inschrijven kan dagelijks tussen 8u30 en 12u en van 13u tot 15u30 (niet op woensdagnamiddag) of na afspraak op het nummer 09/344.63.74.
Wie in deze periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht.

 • Vanaf vrijdag 21 februari 2020 kan verder vrij worden ingeschreven tot zolang de maximumcapaciteit wordt bereikt en dit na afspraak.

Capaciteit van basisschool De Regenboog:

De capaciteit voor basisschool De Regenboog is vastgelegd op 200 leerlingen voor het kleuteronderwijs en 350 leerlingen voor het lager onderwijs.

Welke documenten brengt u mee bij inschrijving?

 • de SIS-kaart van het kind
 • indien in uw bezit:
  • een bewijs dat je een studietoelage krijgt voor het kind of voor een broer of zus (brief of rekeninguittreksel)
  • eventuele andere relevante documenten

U kan steeds een afspraak maken om in te schrijven.  Met plezier geven wij u een rondleiding en laten we u kennismaken met onze school.

U kan ook online registreren voor inschrijving via volgende pagina.

Instapklas:
Peuters kunnen voor het eerst naar school  op de eerstvolgende instapdag na hun 2,5 jarige leeftijd.

De instapdata zijn:

 • telkens de eerste dag na:
  • de zomervakantie
  • de herfstvakantie
  • de kerstvakantie
  • de krokusvakantie
  • de Paasvakantie
  • hemelvaart
 • op 1 februari