Vandaag hebben we voor de eerste keer gecijferd. Belangrijk hierbij is om eerst te handelen met materiaal en pas daarna cijferoefeningen in het rekenschrift maken. Door de handeling echt uit te voeren, leren de kinderen veel beter wat er precies gebeurt. Iedereen koos zijn cijfer’vriendje’. De ene leerling handelt met schijfjes, de andere leerling noteert. Een actieve, fijne en vooral leerrijke les!