De kls kunnen waarnemen met hun zinstuigen aan de hand van verschillende spelletjes: kijken, ruiken, proeven, voelen, horen.