Af en toe doen we een remediëringsweek. Dan gaan de kinderen van 2A en 2B na de speeltijd in groepjes. Ze oefenen dan een onderdeel van rekenen of taal dat ze minder goed kunnen. Andere kinderen worden uitgedaagd in een ander leergebied. Zo proberen we alles eens te herhalen of opnieuw te oefenen. De kinderen vinden het ook heel leuk om eens samen met de andere klas te werken.