Thuis vouwden we een papieren vliegtuigje volgens bepaalde voorschriften. In de klas deden we een aantal aanpassingen zodat ons vliegtuigje nog meer snelheid kon halen en langer in de lucht kon zweven. We gebruikten een paperclip, maakten sneetjes in de staart van het vliegtuig . Zo werden flapjes de roeren van het vliegtuig. Experimenteren, observeren en noteren.