Oefenen voor lezen is heel belangrijk.

Wij lezen dan ook elke dag in de klas.

En dit doen we op verschillende manieren: lezen in duo’s, alleen lezen, meelezen met de radio, spelletjes rond lezen, …