Voor de eerste keer lazen we per 2 in ons harde leesboekje.

Elk om beurt lazen we een woordje of een zinnetje.

Dit lukte al heel goed.

Sommige lazen samen met juf Kelly in de kring.