Vrijdag zijn we gestart met hoekenwerk.  We zijn met 26 leerlingen en hebben 8 hoeken in de klas.  De kinderen doorlopen 2 hoeken per keer. Dit duiden ze achteraf aan op hun hoekenwerkkaart. Er zijn 8 speel- maar vooral leerhoeken. De leerlingen helpen elkaar en leren hierdoor ook van elkaar!