Vrijdag leerden we het cijfer 0 en 1 schrijven. Vooraleer we dit deden op het werkblad , probeerden we eens deze cijfers te maken op de speelplaats met ons lichaam.