In het thema lekkere en gezonde groenten

bekeken we bekende en onbekende groenten.

Welke groenten lusten we graag en welke niet?

Is dat nu een aardappel? of een rode biet?