De leerlingen van L4B gingen op een speelse manier de getallen tot 10000 gaan onderzoeken: samen proberen de getallenas te vormen (met sprongen van 100) en dit zonder een woord te zeggen, getallenassen vergroten, getalonderzoeken…

Wat deden ze dit super!