In het thema van Broederlijk Delen filosofeerden we over verschillende stellingen. We kwamen tot verrassende gesprekken!