De voorbereidende fase is achter de rug, de projectdefinitie is ingeleverd. In de daarop volgende selectiefase werden de architecten, aannemers, … geselecteerd.
Hierna start het vergunningstraject (2021) en de bouw (begin 2022).
We bouwen verder aan onze toekomstplannen om zo onze nieuwbouw meer vorm en inhoud te geven en ons kwalitatief onderwijsproject uit te breiden en te versterken. Dit alles in functie en het belang van onze leerlingen en hun toekomst.
Verdere planning en eerste ontwerp zullen jullie hier kunnen ontdekken.