We leerden dat 1 meter gelijk is aan 100 cm.

We hebben dingen gemeten en geschat met de meter en centimeter.

Daarna keken we hoeveel paperclips, blokjes, voeten, handen,… in 1 meter pasten.

We hebben ook elkaars armen, benen, oren, handen en vingers gemeten met een meetlat.