In de eerste les over gewicht ontdekten we de balans.