Vorige week  gingen de leerlingen op stap in de  directe schoolomgeving om de verkeersregels te leren kennen, maar ook om zicht te krijgen op de gevaren in het verkeer rondom de school. Tijdens deze leerwandeling worden volop de vaardigheden geoefend om zich vlot en veilig naar school te begeven of om naar huis te gaan. Deze week kregen de kinderen hierover opdrachten. En met zo een mooi weer, maakten we deze natuurlijk buiten!