Wat is een breuk? Wat betekent noemer, teller en breukstreep? Gehelen verdelen in gelijke delen en daarna de breuken vergelijken….

Dit leren we allemaal op een speelse, actieve manier.