De hele maand maart leerden we over afval.

We leerden welke verschillende vuilnisbakken er zijn: PMD, GFT, KGA, glas, papier en karton en restafval.

We leerden sorteren. Wat moet in welke vuilnisbak? Nu weten we dat heel goed!

We leerden ook dat afval niet thuishoort in de natuur, dat noemen we zwerfvuil.

We hebben de speelplaats proper gemaakt en beloofden nooit meer iets op de grond te gooien.

We leerden ook het lied plastic soep zingen: https://www.youtube.com/watch?v=otzosELGvSE&t=25s